Pałac Śmiłowice nocą

Lokalizacja i kontakt

Mapa dojazdowa

Pałac Śmiłowice
Śmiłowice
32-120 Nowe Brzesko
woj. małopolskie

Recepcja czynna od 10.00 - 21.00
recepcja@palacsmilowice.com
Tel/Fax: (12) 385 92 04


marketing@palacsmilowice.com
Tel. +48.606.357.972

wesela@palacsmilowice.com
Tel. +48.695.400.909
Tel. +48.695.400.911Dane do przelewu:

Pałac Śmiłowice Feliks Śliwa
ul. M. Samozwaniec 31
31-711 Kraków
Numer konta:
72 1600 1039 0002 0037 5644 5001

BNP PARIBAS BANK
NRB 72160010390002003756445001
IBAN pl. 72 1600 1039 0002 0037 5644 5001
(SWIFT) BIC / PPABPLPK

Pobierz dane do przelewu w formie tekstowej kliknij tutaj


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest
Pałac Śmiłowice Feliks Śliwa, ul. M. Samozwaniec 31, 31-711 Kraków

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Informujemy, że:
1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3.Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
5.Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
6.Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Lokalizacja GPS: 50°08'43.7"N 20°26'47.8"E // 50.145464, 20.446606

2007- © Pałac Śmiłowice 32-120 Nowe Brzesko; Tel/Fax:(12) 385 92 04
Realizacja: Łukasz Zarodkiewicz
PFR