Renowacja Pałacu

  • Historia Pałacu
  • Zabytkowy Park
  • Pałac w mediach

Renowacja Pałacu

Ulokowany na zboczu wzniesienia Pałac lśni blaskiem zarówno w dzień, dzięki jasnej elewacji jak i w nocy – rozświetlony iluminacją daleko odznacza się na widnokręgu. Rozłożyste skrzydła budowli same zapraszają do środka. Prace prowadzące do takiego efektu trwały jednak kilka lat.

W 2001 r. Feliks Śliwa zakupił w drodze przetargu, jako osoba prywatna zespół Pałacowo-Parkowy w Śmiłowicach. Rozpoczęły się prace remontowe wokół pałacu, które toczyły sie pod okiem konserwatora zabytków. W 2004 roku po otrzymaniu pozwolenia na budowę, prace ruszyły pełną parą. Budynek jest odbudowany zgodnie z pierwowzorem,
rozbudowany o skrzydła boczne, dzięki którym bryła uzyskała bardziej pałacowy charakter.

Ciekawostką jest, że główną aleję wejściową prowadzącą od strony frontowej do pałacu, wyłożono kostką pochodzącą z ulicy Brackiej w Krakowie, a wiele płyt ułożonych wokół pałacu pochodzi z remontowanego Rynku Głównego w Krakowie.

Rejestr zabytków województwa małopolskiego głosi: „Pałac w Śmiłowicach jest obiektem wyjątkowo cennym ze względu na wykorzystanie wszelkich walorów położenia naturalnego, powiązania z krajobrazem doliny nadwiślańskiej. Posiada wysoką wartość dendrologiczną i krajobrazową, zasługuje na ochronę prawną”.

Wpis do rejestru zabytków.
„Na podstawie art.5 i 14 Ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku, o ochronie dóbr kultury i o muzeach /Dz.U.nr poz.48/ oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wpisuje się do rejestru zabytków województwa krakowskiego Założenie Pałacowo-Parkowe w Śmiłowicach tj. Park i Pałac.” Uzasadnienie: „Założenie dworskie w Śmiłowicach jest obiektem wyjątkowo cennym ze względu na wykorzystanie wszelkich walorów położenia naturalnego, powiązania z krajobrazem doliny nadwiślańskiej. Posiada wysoką wartość dendrologiczną i krajobrazową. Zasługuje na ochronę prawną.”


2007- © Pałac Śmiłowice 32-120 Nowe Brzesko; Tel/Fax:(12) 385 92 04
Realizacja: Łukasz Zarodkiewicz
PFR